TRAUMA & STRESS RELEASE

Trauma & Stress Release omvat een reeks oefeningen, die ingezet kunnen worden bij zowel fysieke als psycho-emotionele klachten. Langdurige stress, traumatische ervaringen en onverwerkte emoties kunnen ervoor zorgen dat diepe spanningen in het lichaam worden vastgezet. Deze methode kan jou helpen om acute en chronische spanning effectief los te laten.

Bij alle zoogdieren is er een natuurlijk mechanisme van spontaan trillen of schudden (neurogene tremors), tijdens of na een stressvolle, bedreigende situatie. Hierdoor wordt de opgebouwde spanning in het zenuwstelsel ontladen. De mens onderdrukt vaak deze natuurlijke reactie, zodat de stress zich in het lichaam meer en meer vastzet en voor problemen zorgt.

De oefeningen van Trauma & Stress Release zijn erop gericht om in veilige en gecontroleerde omstandigheden spontane trillingen op te wekken in de spieren die betrokken zijn bij de vecht/vlucht-respons. Op deze manier kunnen latente spanningspatronen worden geactiveerd en tot ontlading worden gebracht. Het zelfhelend vermogen van het lichaam kunnen we hier letterlijk aan het werk zien.
Door stap voor stap dit proces zijn gang te laten gaan en te laten doorwerken, worden dieper vastgehouden spanningen geleidelijk vrijgemaakt en verwerkt. Het resultaat is een vrijere energiedoorstroming, een diep gevoel van ontspanning en meer innerlijke rust en balans.

Je kan deze techniek aanleren als zelfhulpmethode, in groep of in individuele sessies, om je dagelijkse stress te reguleren of om diepere (fysieke of emotionele) blokkades te helpen loskomen.