MEDITATIE

Ontdek de helende kracht van meditatie en mindfulness

Meditatie in groep

In deze stresserende en snel evoluerende maatschappij is onze aandacht constant gericht op de buitenwereld. We worden voordurend meegesleept in allerlei verhalen en toestanden, en verliezen onze innerlijke stabiliteit. Dat maakt ons nog meer onrustig, angstig en gespannen.

Mindfulness brengt je weer in contact met de realiteit van het huidige moment, zonder automatisch te reageren of te willen veranderen. In mindfulness meditatie oefen je de vaardigheid om je aandacht naar binnen te brengen en je open te stellen voor wat zich aandient hier en nu. Je leert omgaan met storende gedachten, gevoelens en emoties, pijn en ongemak. De sleutel hiertoe is een houding van milde, open aandacht en roerloze aanwezigheid. Geleidelijk ontwikkel je een innerlijk ankerpunt van rust, vertrouwen en stabiliteit.

In deze groepssessies oefenen we de basishouding van mindfulness en komen we dieper in contact met de stilte in onszelf, met onze natuurlijke zijnstoestand. Samen mediteren in groep heeft ook een belangrijk ondersteunend en versterkend effect.

Het eerste deel van elke sessie is een geleide meditatie, aansluitend mediteren we verder in stilte. Tot slot is er ook ruimte voor uitwisseling van ervaringen.

Het mediteren gebeurt zittend op een stoel. Neem eventueel zelf een meditatiekussen of -bankje mee, als je dat verkiest.

Individuele verdieping

Een individuele begeleide meditatie biedt je de gelegenheid om nog meer te verdiepen in je persoonlijk groeiproces, en te werken rond kwesties of thema’s waar je tegenaan loopt (fysiek/ emotioneel/ relationeel…). Niet door praten of analyseren, maar op een meditatieve en helende manier. Door samen in contact te komen met je lichaamsgewaarzijn en je gevoelens, en daar zonder oordeel of verzet bij aanwezig te zijn, komt er vanzelf een proces van verwerking, gronding en integratie op gang, en ervaar je geleidelijk een diepe innerlijke rust.

Tegelijk krijg je de ‘tools’ mee om hier zelf ook mee verder te werken.

Je kan ook kiezen voor een individuele meditatiesessie ter afwisseling of aanvulling van osteopathie & energiewerk, als je je gezondheid nog meer in eigen handen wil nemen.